Gương Magnussen khung trắng B4124-42

 27/09/2018  Đăng bởi: Lưu Thủy

Mới tinh nguyên thùng. Gương mài vát mép rất sang. Mặt gương tráng bạc, khung gỗ tự nhiên Sồi trắng. 
Ps: Bề mặt khung có tạo các vết xước cố ý không phải lỗi. 

Viết bình luận của bạn: